Andreja svētkos pāvests Francisks sveic Viņa Svētību Bartolomeju I: kopā mieram Ukrainā

Kristieši šodien svin svēto apustuli Andreju, Pētera brāli un Konstantinopoles baznīcas patronu, ko izmantoja pāvests Francisks, lai nosūtītu Bartolomejam I sirsnīgus laba vēlējumus un aicinājumu uz mieru.

Pāvests Francisks sveic Bartolomeju I: kopā mieram Ukrainā

Apsveikumā pēc katehēzes, uzrunājot ekumenisko patriarhu, viņš lūdz par Baznīcas vienotību un pasauli bez kara.

Vēstījumā Svētais tēvs aicina “uz pilnu kopības atjaunošanu”: visu vienotība ir ne tikai Dieva griba, bet arī neatliekama prioritāte mūsdienu pasaulē.

Sveicienos, kas sekoja šī rīta vispārējās audiences katehēzei, pāvests Francisks pauda īpašu pieķeršanos “savam dārgajam brālim patriarham Bartolomejam I un visai Konstantinopoles baznīcai”, kurp kā ierasts bija devusies Svētā Krēsla delegācija.

Svētā tēva Franciska vēstījums Viņa Svētībai Bartolomejam I, ekumeniskajam patriarham, Svētā Andreja svētkiem

Viņa Svētībai Bartolomejam
Konstantinopoles arhibīskaps
Ekumēniskais patriarhs

Par godu šī gada apustuļa Andreja, Pētera pirmoreiz sauktā brāļa, liturģiskajai piemiņai, esmu gandarīts, ka mani Phanarā atkal pārstāvēs Romas Baznīcas delegācija Baznīcas svētā patrona svētkos. Konstantinopoles un Ekumeniskā patriarhāta.

Esmu lūgusi delegāciju nodot Jūsu Vissvētākībai apliecinājumu par manu brālīgo pieķeršanos un sirsnīgo lūgšanu par jums un par jūsu gādībā uzticēto Baznīcu.

Es arī sirsnīgi sveicu un novēlu Svētās Sinodes locekļiem, kā arī garīdzniekiem un ticīgajiem lajiem, kas piedalās Dievišķajā liturģijā Svētā Jura patriarhālajā baznīcā.

Romas baznīcas tikšanās ar Konstantinopoles baznīcu to attiecīgo patronālo svētku dienu ietvaros ir mūs vienojošo saišu dziļuma izpausme un redzama zīme mūsu lolotajai cerībai uz arvien dziļāku kopību.

Pilnīga kopības atjaunošana starp visiem Jēzum Kristum ticīgajiem ir neatsaucama apņemšanās ikvienam kristietim, jo ​​“visu vienotība” (Sv. Jāņa Hrizostoma liturģija) ir ne tikai Dieva griba, bet arī neatliekama prioritāte mūsdienu pasaulē.

Patiešām, mūsdienu pasaulei ir ļoti vajadzīgs izlīgums, brālība un vienotība.

Tāpēc Baznīcai vajadzētu spīdēt kā “zīmei un instrumentam gan ļoti ciešai savienībai ar Dievu, gan visas cilvēku rases vienotībai” (Lumen Gentium, 1).

Liela uzmanība pamatoti ir pievērsta vēsturiskajiem un teoloģiskajiem iemesliem, kas radīja mūsu šķelšanos.

Šis kopīgais pētījums ir jāturpina un jāattīstās garā, kas nav ne polemisks, ne atvainošanās, bet gan autentisks dialogs un savstarpēja atvērtība.

Mums arī jāatzīst, ka šķelšanās ir grēcīgas rīcības un attieksmes rezultāts, kas kavē Svētā Gara darbību, kas vada ticīgos vienotībā likumīgā daudzveidībā.

No tā izriet, ka tikai izaugsme dzīvības svētumā var novest pie patiesas un ilgstošas ​​vienotības.

Tāpēc mēs esam aicināti strādāt, lai atjaunotu vienotību starp kristiešiem ne tikai ar parakstītiem līgumiem, bet arī ar uzticību Tēva gribai un Gara pamudinājumu atpazīšanu.

Mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka mūsu Baznīcas nav samierinājušās ar pagātnes un pašreizējās šķelšanās pieredzi, bet, gluži pretēji, caur lūgšanu un brālīgo mīlestību tā vietā cenšas panākt pilnīgu kopību, kas dos mums iespēju kādu dienu, Dieva laikā, pulcēties kopā pie viena Euharistiskā galda.

Ceļojot uz šo mērķi, jau ir daudzas jomas, kurās katoļu baznīca un ekumeniskais patriarhāts strādā kopā cilvēku ģimenes kopējā labuma labā, sargājot radību, aizstāvot katra cilvēka cieņu, apkarojot mūsdienu verdzības veidus un miera veicināšana.

Viena no auglīgākajām šādas sadarbības jomām ir starpreliģiju dialogs. Šeit es ar pateicību atceros mūsu neseno tikšanos Bahreinas Karalistē saistībā ar Forumu Dialogam: Austrumi un Rietumi cilvēku līdzāspastāvēšanai.

Dialogs un tikšanās ir vienīgais dzīvotspējīgais ceļš konfliktu un visu veidu vardarbības pārvarēšanai.

Šajā sakarā es uzticu Visvarenā Dieva žēlastībai tos, kuri ir zaudējuši dzīvību vai ir ievainoti nesenajā uzbrukumā jūsu pilsētā, un lūdzu, lai viņš atgrieztu sirdis tiem, kas veicina vai atbalsta šādas ļaunas darbības.

Piesaucot jums Visvarenā Dieva miera un prieka dāvanas, es no jauna izsaku laba vēlējumus Svētā Andreja svētkos un apmainos ar Jūsu Vissvētību ar brālīgu miera apskāvienu Kungā.

Roma, no Svētā Jāņa Laterāna, 30. gada 2022. novembrī

Lasīt arī:

Dienas svētais 30. novembrim: Svētais apustulis Andrejs

Karš Ukrainā pāvests Francisks sveic arhibīskapu Svjatoslavu Ševčuku: Krievijas raktuves fragments kā dāvana

Pacificism, Miera skolas trešais izdevums: šī gada tēma “Kari un miers uz Eiropas robežām”

Lielais imāms Azhars Šeihs: Mēs novērtējam pāvesta Franciska centienus veicināt mieru un līdzāspastāvēšanu

Karš Ukrainā, Benedikts XVI: "Es turpinu lūgt par mieru"

Starptautiskā diena pret vardarbību pret sievietēm, pāvests Francisks: "Tas ir noziegums, kas iznīcina harmoniju, dzeju un skaistumu"

ASV, kas ir misionāri, paliekot mājās: skolēni katoļu skolā cep cepumus ieslodzītajiem

Vatikāns, pāvests Francisks raksta Plaza De Mayo mātēm: līdzjūtība par Hebes de Bonafini nāvi

Avots:

Svētais Krēsls

Jums varētu patikt arī