Izvēlieties savu valodu EoF
Formazione Roma Luglio 2024 720 × 90 malas logotips

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Viss sākās ar…HIC SUM!

From the desire for a project to the realization of a social enterprise Sister Annie's journey with spazio+spadoni, began in 2021 when the Congregation of the Sisters of the Holy Family of Kisangani manifested, through a letter, their desire to…

Jēzus Sirds svinīgums

Septembrī tiks publicēts pāvesta Franciska Jēzus Vissvētajai Sirdij veltīts dokuments “Pasaulei, kas, šķiet, ir zaudējusi sirdi”, pāvests Francisks adresēs vēstuli par Vissvētāko Sirdi. Viņa auditorijas beigās…

Saint Joseph

U JORNU DU CUMBITU Senā tulkojumā ir stāstīts par solījumu, ko par godu svētajam Jāzepam devuši cilvēki, kuri vērsās pie Viņa ar slimību un dažāda veida problēmām. Tik daudz cilvēku, kuri izmanto…

Tur būt…

Garīgo vajadzību izpratne un cienīgas biedriskuma piedāvāšana dzīves beigu fāzē Pamatinformācija Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 18. pantā teikts, ka: “Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un…